مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

در گاه شمار ما روزی هست که به نام سعدی نام نهاده اند. سبب تعیین این روز به نام سعدی را نمی دانم ولی  گاهی درنگی بر نامی بزرگ لازم است تا هم بزرگی آن نام بزرگ را بار دیگر بسنجیم وهم معیار های خود را در بزرگی و کوچکی هاسبک سنگین کنیم و از این رهگذر باشد که بیشتر بدانیم   و بیشتر بیاندیشیم.

باری قصد روده درازی ندارم تنها آمدم بگویم چه خوش گفت رودکی:

از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش

/ 1 نظر / 37 بازدید