# تهران_برای_شعر_شدن_شهر_کوچکی_ست

گذری بر مجموعه شعر«تهران برای شعر شدن شهر کوچکی ست»

«تهران برای شعر شدن شهر کوچکی ست» سروده‌‌ی داوود ملک زاده من که فکر می‌کنم                                             _ حتا _   صدای زنگی که سعدی را   از ... ادامه مطلب
/ 67 نظر / 50 بازدید